Bezoekersprofiel

De bezoeker van Costa Blanca voor jou is een man/vrouw van de wereld waarvan de gemiddelde leeftijd nu wordt ingeschat op 45 jaar. In de meeste gevallen gaat het om partnerverbintenissen in alle voorkomende vormen. Met in de periode tussen begin november en begin mei een wat hoger leeftijdsaccent (ca. 60). Zij hebben 2 à 3 kinderen, die bij de 35 tot 50 jarigen vaak nog geheel financieel afhankelijk zijn. Daarboven neemt de financiële afhankelijkheid af, verschuiven enkele interessevelden die later, wanneer er kleinkinderen komen, echter weer worden opgepakt.

Zij zijn levensgenieters en gewend aan het zoeken op Internet naar diensten/zaken die hun leven aan de Costa Blanca kunnen vereenvoudigen of meer inhoud kunnen geven. Zij zoeken naar value for money, en zeker niet altijd alleen maar naar de laagste prijs, en haken af als de verhouding daarvan niet klopt. Maar zijn daarbij ook trouw en loyaal als zij die juiste balans tussen prijs en kwaliteit gevonden hebben en willen dan de opgedane goede ervaring graag met anderen delen.

De tone of voice van Costa Blanca voor jou is dynamisch, levendig en positief kritisch en gaat uit van een redelijk tot goed opgeleide groep consumenten met een (boven)gemiddeld bestedingspatroon. Zij zijn zich bewust van de goede dingen in het leven en dat die ook geld mogen en misschien wel moeten kosten maar zullen daar in de meeste gevallen kritisch en kostenbewust tegenover staan.

Costa Blanca voor jou is geen wereld- of locale nieuwssite. De bezoekers daarvan houden zichzelf op de hoogte via de Vlaams- en Nederlandstalige landelijke dag- en weekbladen en volgen het lokale nieuws via de Nederlandstalige weekbladen Hallo en De Week. Ca. 80% van hen heeft de beschikking over een vaste of mobiele aansluiting op Internet.

De eigentijdse instelling van het grootste deel van deze doelgroep gaat gepaard met een actieve mentale en fysieke levensinstelling. De waarden zelfontplooiing en beleving scoren hierbij hoog, waardoor de informatie interesse zich sterk zal richten op cultuur-aspecten en de beleving daarvan, goed eten en drinken, wellness en plezierig bewegen en bijzondere aanbiedingen op de terreinen mode, muziek, sport, transport, evenementen, wonen en smaakvol in- en outdoor meubilair.