Maatschappelijke verantwoordelijkheid aan de Costa Blanca

Er zijn in Spanje nogal wat interessante evenementen die ook hier vanuit die invalshoek aan het publiek worden aangeboden. Maar ook hier worden die begrippen nogal eens eens door elkaar heen gebruikt.

In onze beschrijving daarvan gaat het bij Maatschappelijke Verantwoordelijkheid (MVO) over een vorm van ondernemen die uitgaat van het zogenaamde drie P´s principe. Gericht op positieve economische prestaties (Profit) maar altijd met respect voor de sociale kant daarvan (People) en binnen een aantal duidelijke geformuleerde ecologische randvoorwaarden, d.w.z rekening houdend met het bestaande en toekomstige milieu (Planet). Hiertussen wordt gestreefd naar de meest optimale balans.

Bij Maatschappelijke Betrokkenheid (MBO) gaat het om het geven van steun aan maatschappelijk initiatieven. Dat kan geld zijn (sponsoren van kunst en/of onderwijs bijv.) maar ook kennis (het meehelpen ontwikkelen van sportmogelijkheden of specifieke diensten in een ontwikkelingsland) maar staat geheel los van het ontwikkelen van eigen (milieu-vriendelijke) producten en de kernactiviteiten van een onderneming.

Naast dat er ook hier steeds meer echte MVO initiatieven ontstaan, zijn er een aantal MBO evenementen/acties die lekker leven aan de Costa Blanca dichterbij kunnen brengen. Neem nu de initiatieven van de zgn. CAM bank. De Caja de Ahorros del Mediterrano of in de volksmond de CAM bank. Een maatschappelijke non-profit (spaar)bank met veel filialen aan de Costa Blanca, die naast een stevig MVO programma ook een groot MBO programma ontwikkelde, waarin o.a. zeer interessante culturele activiteiten worden ondersteund, die zich afspelen in voor iedereen toegankelijke aula´s, exporuimten, muziekcentra´s of bibliotheken.

CAMON Cigarreras, Alicante

En in Alicante is 1 van de 3 CAMON Cigarreras instellingen gevestigd in de oude tabaksfabriek Las Cigarreras. Je kunt er op een creatieve en educatieve manier met moderne communicatie technologieën in aanraking komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *