Wat als Spanje je woonplaats wordt?

Er komt heel wat bij kijken, als je hebt besloten om permanent in Spanje te gaan wonen en moeten er nogal wat stappen worden ondernomen, voordat dit zover is. Een vooral onrustige periode, omdat er wel veel, maar nogal wat inconsistente informatie is, die vaak wel waar, maar even vaak een beetje waar en helaas te vaak helemaal niet waar blijkt te zijn.

Dit artikel gaat over hoe dat werkt. Hoe je resident wordt en wat daar allemaal bij komt kijken: Wat wij daarover te weten zijn gekomen? Wat is duidelijk en wat blijft vaag en wat dien je beslist zelf na te vragen? Wanneer loop je risico´s, wanneer moet je actie nemen en hoe doe je dat dan?

Wij zullen dus proberen wat helderheid in de materie te brengen, maar kunnen niet beloven dat dit voor 100% zal lukken. Er is teveel tegenstrijdigheid, ook vanuit officiële instanties en ook de interpretatie daarvan door de verschillende gemeenten is nogal eens multi-interpretabel. Wij beloven je wel op zoek te blijven naar zo veel mogelijk duidelijkheid en daar zo snel mogelijk aanvullend via costablanca.voorjou.com over te zullen berichten.

Wat? Waarom? Wanneer? En Hoe?

Een resident is volgens de Dikke Van Dale: o.a. gevolmachtigde van de regering in het buitenland. Weliswaar van een lagere rang dan de gezant, maar toch. En achter residentie komen we o.a. woonplaats van een vorst tegen.

Nu voelen we ons hier aan de Costa Blanca heel goed thuis, maar om dat nu te vergelijken met Paleis Soestdijk of het Kasteel Belvédère in Laken, is wat overdreven. Ik was heel wat jaren inwoner van Nederland en kan me niet herinneren dat daarbij ooit het woord resident werd gebruikt. Wij hadden echter nauwelijks voet aan de grond gezet in Altea aan de Costa Blanca en er werd al aan ons gevraagd of we toch maar niet wilden vergeten, dat wij ons als resident moesten laten inschrijven. En die aandacht voor het woord resident, de consequenties daarvan en de onduidelijkheid daarover, met name in de lokale media, zou zo blijven en gaat vaak met allerlei alarmerende waarschuwingen gepaard, die even vaak gekoppeld zijn aan geldzaken.

Eerst maar even: Wat is een resident?
Je bent netjes opgevoed en leerde als je ergens een tijdje te gast bent, om aan de gastheer (Spanje dus) even kenbaar te maken, dat je een tijdje op bezoek komt en op een bepaald adres bereikbaar bent. Als er dan wat is dan ben ik in ieder geval te vinden. Op weg dus naar het gemeentehuis of het plaatselijk politiebureau.

Je wordt dan als burger uit één van de EU lidstaten ingeschreven in het Centraal Vreemdelingen Register. Je bent dat echter niet verplicht, als je bijv. een aantal weken per jaar en in ieder geval niet langer dan 6 maanden aan een stuk aan de Costa Blanca verblijft. Als je dat echter wel wilt, meldt dat dan bij de plaatselijke Policia Nacional of op het gemeentehuis en je bent dan officieel ingeschreven als resident. Behalve dat dit correct is, is het ook van belang voor de betreffende Gemeente, die haar inkomsten van de landelijke overheid ontvangt op basis van het aantal ingeschreven residenten. Sterk aanbevolen dus. Dan komt er misschien nog een sporthal of verkeersrotonde bij, want daaraan werd nogal wat geld uitgegeven in die goede (g)oude tijd.

Officieel moet je je, volgens de wet dus, als resident laten inschrijven als je langer dan in totaal 183 dagen per jaar in Spanje woont (verblijft) en ben je verplicht, je als Europees resident te laten inschrijven in het bevolkingsregister (padron) van de Gemeente. Je bent op dat moment zowel juridisch, als fiscaal resident (deze status geldt dan voor alle leden van je gezin, die zich in Spanje op jouw woonadres bevinden).

Juridisch resident betekent, dat je ondergeschikt bent aan de wetgeving in Spanje, en
Fiscaal resident wil zeggen, dat het Spaanse belastingrecht op jou van toepassing kan zijn.
Kàn zijn, want de officiële (juridische) Residencia in Spanje en de fiscale Residencia zijn 2 verschillende instanties.

Volgens de wet ben je dus resident als je meer dan 183 dagen in Spanje verblijft. En volgens de fiscale spelregels ben je fiscaal resident, als een belangrijk deel van je economische of familiare belangen (inkomsten van jezelf en/of die van de van jou afhankelijke huisgenoten) min of meer rechtstreeks in Spanje ligt. Je hoort dan in het bezit bent te zijn van een zgn. NIE nummer (Numero de Identificatión de Extranjeros) noodzakelijk om te kunnen werken, salaris te ontvangen, een huis of auto ed. te kunnen (ver)kopen, een verzekering af te sluiten etc.

Als daar op geen enkele manier sprake van is en je komt hier minder dan 6 maanden per jaar, bijv. als huurder of student, dan hoef je ook geen NIE nummer aan te vragen op het politiebureau of het kantoor voor buitenlanders en ben je dus ook geen fiscaal resident. Dan zul je ook geen aanslagen van de Spaanse Belastingdienst hoeven te verwachten en kan je auto blijven rijden met een Nederlands of Belgisch nummerbord.

Waarom Resident?

Je bent vanaf bovenstaand beschreven moment dus inwoner (resident) van Spanje (geen Spanjaard!) en maakt gebruik van de lusten in Spanje, en dan lijkt het ook logisch dat je daarvan de lasten voor je rekening neemt. Dus belasting gaat betalen, bijvoorbeeld voor het gebruik van de openbare voorzieningen, òf dat Nederland of België daarover een afspraak maken met Spanje. Wat gebeurde in de zgn. Belasting Verdragen.
Hierin werd vastgelegd dat men over inkomsten en andere uitkeringen -ontvangen in het thuisland- in Spanje belasting moet betalen. Er is specifiek vastgelegd dat WAO-WIA-WAZ uitkeringen, particuliere pensioenen-AOW-AWW, oorlogs- en verzetspensioenen, bijstanduitkeringen ed. in Spanje worden belast en dus niet in Nederland. Dus ter duidelijkheid: Het pensioen en de AOW worden dan niet meer in Nederland belast met uitzondering van AWBZ en Zvw (zie artikel Help waar zit de dokter?), maar daarop worden de Spaanse inkomstenbelasting percentage’s losgelaten en betaal je dus in Spanje daarover belasting.

De enige uitzonderingen hierbij zijn: overheidspensioenen, het arbeidsinkomen waarvan de arbeid nog steeds wordt verricht in Nederland of België, en/of de inkomsten uit vastgoed in Nederland/België. Hierover betaalt men belasting in het thuisland en wordt dus in Spanje geen belasting geheven.

Zoals het zo vaak gaat wordt er over de lusten gejubeld, maar staan de lasten nogal eens ter discussie. Nu is de duidelijkheid over de toepassing van deze, vaak ingewikkelde, afspraken ook ver te zoeken. Of eigenlijk is het een voortdurende alerte zoektocht, waarin de aktualiteit een grote rol speelt. Meer Europa en de crisis zorgen voor flink wat, meestal meer geldkostende veranderingen, waaraan allerlei lokale belanghebbenden (specialisten, waaronder ook die in de media) flink meedoen en wat het niet echt duidelijker maakt.

Betrouwbare makelaar

Vooral is het van groot belang dat je bij de aankoop van een huis in zee gaat met een bewezen betrouwbare makelaar. Er kunnen in de praktijk nogal eens flink wat adders onder het gras verborgen zitten. En schakel bij de koop daarnaast ook een objectieve juridische en fiscale specialist in die koop- of verkoopcontract vooraf goed controleert.

Juridische en fiscale specialisten

Er zijn (gelukkig) nogal wat Nederlandstalige juridische en fiscale specialisten (notarissen, assurantie-experts ed.) aan de Costa Blanca aanwezig, die je ook kunnen (en graag willen) bijstaan, bijv. als het gaat om hoe jij zelf later je bezit wilt laten verdelen en niet zoals de Spaanse overheid (of een ander) dit graag ziet. Er kunnen nogal wat verschillen zitten tussen datgene wat in België of in Nederland t.a.v. de nalatenschap is geregeld en hoe dat hier in Spanje is vastgelegd. Of hoe te handelen met wonen hier en zakelijke activiteiten elders, bijv. een BV in het thuisland. En doordat de Europese landen steeds meer afspraken maken over gelijkvormigheid van grensoverschrijdende regels veranderen deze ook nog al eens.

Onze raad is:
Wees ook extra alert wanneer het gaat om het goed laten vastleggen van de fiscale en juridische gevolgen t.a.v. de geldende wettelijke verdeling bij erfenissen, testamenten en hoe te handelen bij scheidingen, tweede huwelijken, kinderen (uit verschillende) huwelijken ed. Daar gaat nogal eens wat mis mee, dus leg je stituatie voor aan een betrouwbare, goed actief geinformeerde specialist.

Hoe zit dat met mijn testament in Spanje?

Als dat niet te lang geleden in Nederland is opgemaakt door een notaris die op de hoogte is van actuele “Europese aanpassingen” kortom door iemand die zijn of haar vak verstaat zit het meestal wel goed maar onze raad is toch om dit nog even te laten checken door een echte expert met kennis van actueel Nederlands en Spaans recht waarin ook de meest recente belastingconsequenties voor de nabestaanden zijn opgenomen. Er zitten zoveel gedetailleerde haken en ogen aan en er zijn zoveel verschillende specifieke situaties dat een algemeen oordeel hierover niet kan worden geveld. Nogmaals dus: leg je eigen specifieke situatie voor aan een van de echte specialisten die een bewijsbare goed geslaagde track record heeft op dit terrein en ga daarna het gesprek wel of niet aan met je erfgenamen om hen te vertellen waarop zij moeten of kunnen rekenen.. Niet het meest gemakkelijke gesprek misschien maar wel een die het dichtst komt bij Goed en Lekker leven aan de Costa. Denken wij.

En schakel voor het fiscale gedeelte van je persoonlijke inkomen (en de aftrekposten die je hier wel of niet op mag voeren) een betrouwbare en ter plaatse goed geïnformeerde gestor (gespecialiseerde tussenpersoon), of fiscaal juridisch adviseur in, die zowel in België/Nederland als in Spanje goed thuis is in de actuele belastingregels. Regel het dus goed want voor je het weet betaal je zowel in het thuisland, als hier in Spanje belasting over je inkomen of pensioen.

VEEL VOORKOMENDE VRAGEN TAV BELASTINGZAKEN:

 1. Ik ben fiscaal resident (zie voor uitleg tekst hierboven) in Spanje, maar heb ook nog een huis in Nederland of België en komt mijn pensioen maandelijks op een bank binnen. Waar moet ik dan mijn belasting betalen?
  Antwoord: Je bent een Spaanse fiscale resident dus betaal je hier in Spanje belasting over je wereldwijde inkomen. Dus ook als dat uit Nederland of België komt. Dat meld je natuurlijk daar wel, zodat in België en/of Nederland geen belastingafdracht meer (hoeft) wordt gedaan.
 2. Wordt het door mij in te vullen Belastingopgave formulier naar mij toegestuurd?
  Antwoord: Nee, je hebt een zgn. breng-belastingplicht. Het initiatief moet wel van de belastingbetaler komen! En er worden stevige boetes uitgedeeld wanneer dit wordt ‘vergeten’.
 3. Wanneer hoef je in Spanje geen belastingaangifte te doen?
  a. Als het totale inkomen (loon/pensioen) uit 1 bron komt en niet hoger is dan 11.200 euro per jaar en er geen Spaanse loonheffing op ingehouden wordt.
  b. Als het totale inkomen (loon/pensioen) minder is dan 22.000 euro per jaar, waarop al Spaanse inkomstenbelasting is/wordt ingehouden.
  c. Als je meer dan 65% arbeidsongeschikt bent en dit kunt aantonen met een brief (in het Spaans) van de betreffende Spaans Instantie (Instituto Nacional de Seguridad Social) en:
  d. Wanneer het enige inkomen een invaliditeitsinkomen is van de Spaanse Staat.

Locale resp. Gemeentebelastingen

Of je wel of niet aangeslagen wordt over je inkomsten door de Officiële Belastingdienst (Ministerio de Economia y Hacienda) is niet van belang voor de ontvangst van een aanslag voor allerlei lokale belastingen, die in principe elke, ook juridische resident, ontvangt, zoals water, vuilophaal, boetes ed. die via de SUMA (Gestiòn Tributaria) worden geheven. Deze aanslag ontvang je wel via de post.

Deze organisatie (de naam staat, vrij vertaald voor gemeenschappelijke inner van belastingen) is een publieke instelling, die in de provincie Alicante de fiscale administratie voor bijna alle gemeentelijke instanties doet en ook verantwoordelijk is voor de inning daarvan.

Inschrijving bij de SUMA heeft in de meeste gevallen geen fiscale consequenties v.w.b. de inkomstenbelasting. Al kunnen wij niet instaan voor de, ook hier, steeds meer voorkomende koppeling van bestanden.

(Deze informatie kwam tot stand in samenwerking met Ingeborg Posthuma)

Veel meer en actuele informatie: zie de site www.residenteseuropeos.com

15 reacties op “Wat als Spanje je woonplaats wordt?”

 1. Met een WAO uitkering naar Spanje. Is de zaak Zwitserland nu normatief? Hoe kan het UWV nog zieke mensen richting Spanje sturen.
  Mijn moeder van 80 had nergens recht op 2 jaar wachten. Mijn zoon had geen autisme in Spanje (was een thuiszitter) In Nederland

  Wetgeving creatie over de rug van zieken

 2. vind het schandalig, arbeidsongeschikt 80//100 en 2 jaar wachten tot Seguridad Social je toegang geeft tot rechten, zoon met handicap had het gewoon niet in Spanje. Sinds maart 2019 is er jurisprudentie incapacidados laborales. Het past niet in de Spaanse. normering.

 3. Residentie voor EU burgers is sinds 2007 afgeschaft dat groen kaartje wilt enkel zeggen dat je bent ingeschreven in het Centraal Vreemdelingen Register kun je dit al dezelfde dag gaan aanvragen als je aankomt in spanje en je de nodige documenten hebt. enkel met dit kaartje en inschrijving in de spaanse gemeente ben je nog geen officieel inwoner je moet je hiervoor eerst zelf aanmelden bij de spaanse belasting dus met die 3 dingen ben je pas officieel inwoner inschrijving in de gemeente aanmelding bij de politie en belasting . De belasting komt niet naar jou toe woon jij hier 10 jaar en niet aangemeld bij de belasting grote kans dat je een brief op de mat gaat krijgen waarin ze even een aantal jaren terug gaan. en je een van de zovele eu onderdanen die mogen gaan afbetalen al die gestoria sites zoals dit dikke zever een geldklopperij als je google gebruikt en ff je huiswerk maakt waar je welke papieren je zelfs voor een nie moet hebben gaat je uiteindelijk niet meer dan 12 euro kosten voor de taks. spaans spreken is niet echt nodig als je je huiswerk hebt gemaakt en de nodige papieren hebt ken je iemand die spaans spreekt meegenomen maar laat je niet vangen van ik kan voor je tolken en kost zoveel is weggesmeten geld want ze vragen niet veel en niks belangrijks want uiteindelijk zul je toch zelf aanwezig moeten zijn en wat kan een gestoria voor je doen een afspraak maken wat je zelf ook kan je zeggen welke papieren je nodig hebt beetje huiswerk maken en je weet het ook vertalen er zijn zelfs spanjaarden die engels spreken ook al is het gebrekkig kosten laat je niet vangen dat zo iets 50 euro of meer kost ze spreken over medelanders maar ze hebben een ding gemeen met de spanjaarden en dit is hoe verdien ik zo snel mogelijk iets aan die persoon

  1. Hallo Ditoke, ben helemaal met je eens wat je hier schrijft. Ik ben Nederlander en mijn vrouw Colombiaanse. Ik ben fiscaal onderlegd en doe alles zelf. Vandaag een akkefietje bij de Spaanse belastingdienst gehad. Vroeg aan de medewerker een “second opinion” en daar maak je je natuurlijk niet populair mee 🙂 maar kreeg het wel van een collega. Daarna had ik nog een vraagje maar hij begon te dreigen met de “security” en toen ben ik maar op gestapt. Al doende leert men. Ik betaalde niet veel belasting in Nederland en als pensionado in Spanje zal dat wel niet anders worden.

 4. Bovenstaand artikel is onjuist wat betreft residentie. Er zijn verschillende dingen die hier door elkaar gehaald worden…je inschrijving in de gemeente (empadronamiento) heeft niets te zien met resident of niet, dit kan ook wanneer je niet resident bent. Je juridische residencia (inscripción en el Registro Central de Extranjero) ben je al verplicht aan te vragen wanneer je meer dan 3 maanden onafgebroken in Spanje verblijft. Verblijf je meer dan 183 dagen in een kalenderjaar in Spanje dan word je automatisch ook aanzien als fiscaal resident en moet je hier ook belastingen betalen.

  1. Als je kan aantonen dat je in een kalender jaar minder dan 183 dagen in Spanje bent geweest, ben je dan niet belastingplichtig over dat jaar? Wij hebben betaald 2011,2012 en 2013 maar niet in 2014 om die reden, is dat correct?
   Kan iemand dit bevestigen of heeft een andere mening?

 5. Hallo , ik ben van plan resident te worden in Spanje , maar heb ook een koopwoning en mijn bankrekening in Nederland. Deze wil ik gewoon houden, maar dan kan ik me toch niet uitschrijven bij die gemeente in Nederland? Of hoeft dat niet ?

 6. Als ik geen eigen onderneming heb en dus niet BTW plichtig ben is mijn NIE nummer dan ook mijn belastingnummer? Met andere woorden dn hoef ik mij niet bij de Spaanse Belastingdienst te melden?

 7. Hola,
  Wanneer ik langer dan 183 dagen per jaar in Spanje woon en derhalve Resident wordt en ik nog niet de pensioengerechtigde leeftijd behaald heb, bouw ik dan in NL nog AOW op?
  M.v.g. Wouter

 8. Ik zou graag in contact komen met pensionado in Spanje.
  Is er bijvoorbeeld een hechte gemeenschap met leeftijdsgenoten?

 9. Ik heb vernomen het inkomen niet hoger mag zijn dan € 11200,00 en ook dat dat inkomen bij verschillende Spaanse bedrijven is verworven. Dus dan zou pensioen inkomen uit Nederland daar niet onder vallen.
  Klopt dat?

 10. hallo een vraag, wij wonen per december in spanje en uitgeschreven in nederland, hebben een appartement gehuurd voor 11 maanden en uiteraard willen we langer blijve, we zijn naar de spaanse gemeente geweest en hebben ons ingeschreven in de woning, zijn we nu resident of niet, tevens hebben we al een nie nummer

 11. Ik lees in het artikel het volgende: Als het totale inkomen (loon/pensioen) uit 1 bron komt en niet hoger is dan 11.200 euro per jaar en er geen Spaanse loonheffing op ingehouden wordt dan hoef je in Spanje geen aangifte te doen. Geldt dit bedrag per echtpaar of per persoon?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *