Is Spaans wel Spaans aan de Costa Blanca?

Ja zeker wel, alleen heet het officieel Castellano (Castiliaans uit Castilië) en dat is de officiële staatstaal sinds 1250. De taal stamt af van het zgn. Vulgair Latijn, de oorspronkelijke taal van de Romeinen, die Spanje ca. 700 jaar bestuurden.

Eerste Spaanse woordenboek

Het eerste woordenboek werd in 1492 uitgegeven. Het jaar waarin Columbus Amerika ontdekte, wat het begin betekende van de verspreiding van het Spaans als wereldtaal. Onder invloed van o.a. het Baskisch en het Arabisch heeft het Castellano zich uit het Latijn ontwikkeld en wordt nu gesproken door een kleine 350 miljoen mensen als hun moedertaal, terwijl er ook nog zo´n 170 miljoen mensen zijn, die het Castellano spreken als hun tweede taal. Met, en in heel veel verschillende verwante dialecten.

Spaanse dialecten

De belangrijkste daarvan in Spanje zijn het Baskisch, Catalaans en Galicisch. Deze pas in 1978 erkende officiële (dialecten) talen worden nog steeds in de verschillende Spaanse regio´s onderwezen en door miljoenen mensen gesproken en geschreven en zorgen nogal eens voor emotionele opwinding. Denk bij geschreven en gesproken vooral aan officiële publicaties (en op verkeersborden en straataanduidingen als 2e taal) gebruikt. Onder Franco riskeerde je zelfs een boete door een andere taal te gebruiken, dan het Casteliano, die zelfs in zijn regeerperiode hele anderstalige bibliotheken liet verbranden.

Valenciaans

Aan de Costa Blanca en met name in de autonome regio Valencia, wordt vooral door veel ouderen nog het Valenciaans gesproken. Een zgn. hoofddialect van het Catalaans. Ook op veel basisscholen staat het Valenciaans nog steeds als een tweede verplichte taal op het lesrooster, ook al is er sinds 2010 nu in heel Spanje het Engels op basisscholen als een verplicht leervak opgenomen.

Spaanse les

Op veel plaatsen aan de Costa Blanca wordt lesgegeven aan de hier aanwezige buitenlanders en het betreft hier uitsluitend het Castellano (Catalaans). Aan de Escuela Oficial de Idiomas in Alicante wordt het Spaans als taalwetenschap op Mastersniveau elk jaar aan een overtekend aanbod van vooral buitenlandse studenten aangeboden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *