16 juli – Feest ter ere van Virgen del Carmen

Binnen de vele feestelijke herdenkingen die er in, het voornamelijk, katholieke Spanje aan heiligen zijn gewijd, is de jaarlijkse verering van de Virgen del Carmen op 16 juli een heel bijzondere. Zij vindt namelijk voor het belangrijkste deel op het water plaats. Wij proberen dat uit te leggen.

De Virgen del Carmen (Onze Lieve Vrouwe van Carmen) is een van de vele namen die Maria kreeg en die gekoppeld zijn aan de plaats waar zij aan ons mensen verscheen. Er zijn nogal wat verschijningen, ook wel aanroepingen genoemd, omdat Maria als moeder van de Zoon vaak werd en wordt gezien als een soort tussenstation op weg naar de Heilige Drieëenheid, die zoals wij allemaal weten bestaat uit God de Heer, God de Zoon en God de Heilige Geest. Die tussenstation functie vind je ook terug in één van de aan haar gekoppelde vieringen, waarin zij als de bemiddelaar van de zielen in het vagevuur (het voorportaal van de hemel) wordt aanbeden. Zoals gezegd is Maria op een flink aantal plaatsen verschenen. Ongetwijfeld zijn Lourdes, Fatima en Guadeloupe daarvan de meest bekende.

De eerste verschijning van de Virgen del Carmen doet zich voor op de berg Karmel (nu Israël) en volgens de verhalen is dit een schone en lieflijke berg, die zich als een jonge bruid verheft boven de wateren van de Middellandse Zee. De verschijning deed zich voor in de vorm van een beeltenis van een wolk aan de kluizenaars en profeten Elia en Elisa, die zich in en op deze berg hadden teruggetrokken.

Karmelieten

Ter ere van die gebeurtenis richtten zij een tempel op en stichtten zij de congregatie van ‘Zusters van de berg Karmel’, die later uitgroeide tot de orde van de Karmelieten, voor mannen en vrouwen, die contemplatie (nadenken over de wereld, een leven van stilte. studie en meditatie), broeder- en zusterschap en dienstbaarheid aan anderen als belangrijkste doelen hebben. Soberheid speelt daarin een hoofdrol rol en we kunnen de Karmelieten dan ook altijd nog herkennen aan de ruwe bruine pij en de sandalen die zij nog steeds dragen.

Virgen del Carmen als Star of the Sea (Stella Maris)

Virgen del Carmen werd in Spanje de beschermheilige (patrones) van veel dorpen en steden, maar daarnaast en vooral ook van de Marine, de vissers en de zeelieden in het algemeen. Die haar dan ook, samen met alle andere bewoners van de kustplaatsen, éénmaal per jaar uitbundig en feestelijk (ver)eren.

Bijna in alle dorpen en steden aan de Costa Blanca kust wordt deze Virgen op 16 juli zeer feestelijk en op een bijzondere manier vereerd. Het meest bijzondere van dit feest is de zgn. zee-processie, waarbij het Virgen-beeld van de plaatselijke parochiekerk naar de haven wordt gebracht en op een met bloemen versierde boot, omringd door veel andere met bloemen versierde boten, langs de, vol met feestvierende bewoners, kust vaart. Tijdens die tocht gooit men bloemenkransen in het water ter nagedachtenis aan de mensen die op zee stierven.

Virgen del Carmen, Santa PolaNa deze rondvaart, meestal tegen zonsondergang en onder luid vuurwerk lawaai, wordt het beeld weer in processie teruggebracht naar haar plaats in de kerk of de kapel en kan de verbroedering en verzustering van de bewoners en bezoekers zich verder feestelijk voortzetten.

Eigenlijk alle plaatsen met een haven vieren wel dit feest. Te denken valt dus bijv. aan Alicante, Altea, Benidorm, Calpe, Denia, El Campello, Javea, Santa Pola, Tabarca (eiland), Torrevieja. Veel plezier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *