Water voorziening in Spanje

De water voorziening in Spanje is voor een overgroot deel afhankelijk van de in het hele land aanwezige stuwmeren. Dit water is van cruciaal belang, niet alleen voor de drinkwatervoorziening maar ook voor de landbouw en industrie.

Zonder voldoende water zullen gebieden in vooral de zuidelijke binnenlanden snel op een woestijn gaan lijken en zal het leven aan de Costa’s door een chronisch water tekort grote negatieve gevolgen hebben. Hierbij kun je denken aan torenhoge kosten voor drinkwater, verbod op het vullen van zwembaden, sproeiverboden etc.

Water via pijpleiding

Het laatste decennium is in heel Spanje (met uitzondering van het uiterste noorden) uitermate droog geweest. Dit resulteerde in de loop van 2008 tot een dieptepunt wat betreft de hoeveelheid water in de stuwmeren. Veel ervan waren gezakt tot de kritische 20% en diverse noodscenario’s werden ontwikkeld en sommige toen ook uitgevoerd. De stad Barcelona werd tijdelijk voorzien van water uit de rivier de Ebro, dat met schepen naar de stad werd vervoerd. Tevens was er al een zo goed als zekere toestemming van de regering om een 60km lange pijpleiding naar Barcelona aan te leggen. Dit viel niet helemaal goed bij de bestuurders van de zuidelijke Costa’s, die ook hun eigen pijpleiding wilden hebben uit het noorden. Spanje werd toen ‘gered’ door overvloedige regenval in de tweede helft van 2008.

In 2009 leek het erop dat het opnieuw mis zou gaan door gebrek aan neerslag. De ommekeer kwam in de winter van 2009/2010, die wel de natste van de laatste 100 jaar wordt genoemd. Van een krappe 40% capaciteit in 2009 was de hoeveelheid ‘agua embalsada’ begin 2010 gegroeid tot over de 81%.

2011 wèl water

Ondanks het feit dat we het laatste jaar zeker aan de Costa Blanca niet te maken hebben gehad met overvloedige regen, is er landelijk gezien wel zoveel neerslag gevallen, dat op de peildatum van 19/4/2011 de stuwmeren gemiddeld zo’n 82% gevuld waren, vergelijkbaar met 2010. De overvloedige neerslag in heel Spanje van de laatste week (april, 2011) zullen het gemiddelde zeker boven dat van vorig jaar brengen, wat voor Spanje een florissante situatie is.

Hiermee is ‘tijdelijk’ een streep gezet door de immense projecten als 800km pijpleidingen, extra ontziltingsfabrieken, etc. die in de financiële situatie van 2011 moeilijk realiseerbaar zijn. Wel is hierdoor meer bewustzijn ontstaan om zuinig om te gaan met water en zullen de kosten per m3 niet gauw gaan dalen. Een bijkomend voordeel van veel regen in het voorjaar is, is dat het landschap tot heel laat in de zomer er groener en frisser uit blijft zien en wij geen steppe aanzicht zoals in de binnenlanden van Zuid-Spanje zullen hebben.

Embalses.net - Estado de los embalses y pantanos de EspañaVoor diegenen die het interessant vinden om de ontwikkelingen te volgen t.a.v de hoeveelheid ‘agua embalsada’ raad ik aan de site www.embalses.net te bekijken (of klik op de banner). Hier kun je de actuele status van de stuwmeren van heel Spanje of per provincie selecteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *